Almat Sekolah : Jl. Karangmojo – Ponjong KM 0.5 Karangmojo Gunungkidul

Telp : (0274) 391939

e-mail : smkmuhkarangmojo@yahoo.co.id

FB : SMK Muhammadiyah Karangmojo